Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 02

Рубрика: Трудови отношения

Защита от дискриминация и тормоз на работното място
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 11/2023
Възможно ли е работодателят да отложи ползване на вече отложен поради бременност и майчинство годишен платен отпуск? Натрупани са 168 дни, които искам да ползвам наведнъж непосредствено след прекратяване на отпуска по майчинство. Получих заповед, според която се разрешава ползване на 12 дни отпуск, а остатъкът се отлага, поради напускане на служител и голям обем на работа.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 27

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 12/2023
Лице, назначено на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ на длъжност търговски представител, представя експертно решение на ТЕЛК. В него е определена 60% трайно намалена работоспособност и заключение, че лицето може да работи като търговски представител при спазване на противопоказанията „тежък физически труд и натоварване на долните крайници“. Счита ли се това лице за трудоустроено и ползва ли се от закрилата при уволнение съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 13/2023
Главен счетоводител на училище съм с правоотношение, възникнало на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ през 2015 г. Получих работно предложение от 01.02.2023 г. на друго място. Бих искала да прекратя договора си при настоящия работодател. В договора пише само едно изречение – прекратява се по КТ. Подадох заявление с две части – взаимно съгласие по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, в сила от 01.02.2022 г., или ако има отказ – това да се смята за едномесечно предизвестие. Срещам трудност – работодателят смята, че попадам в графа „материално-отчетническа длъжност“ и трябва два месеца предизвестие. Смятам, че ако изрично не ти е заприходено нещо, тази хипотеза отпада. Как е правилно да се процедира в случая?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 14/2023
Възможно ли е да ползвам целия полагаем ми се годишен платен отпуск за 2023 г. още в началото на годината – например през февруари 2023 г.? Има ли право работодателят да ми откаже и на какво основание?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 30

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 15/2023
Студент, който вече е ползвал студентския си отпуск от 25 работни дни, задължен ли е след това да работи 5 години на същото място, или има право да напусне по всяко едно време?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 16/2023
Сключени са два трудови договора при един и същ работодател. Първи трудов договор – като „основен учител – педагогически персонал“, за който се полагат 48 дни платен отпуск, и втори трудов договор за 4 часа – като „завеждащ административна служба“ – непедагогически персонал, за която длъжност се полагат 20 дни платен отпуск.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Извънреден труд, положен на официален празник
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 34

Право на обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ на пенсионер
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 36

Подписване на трудов договор с квалифициран електронен подпис от работодателя и собственоръчно от работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 38

Командироване с устна заповед
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 39

Рубрика: Служебни правоотношения

Издаване на акт за назначаване на кандидата, класиран на първо място в конкурсната процедура
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 41

Рубрика: Човешки ресурси

Бърнаут – синдром на професионалното прегаряне
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 45

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Задължение на работодателя за извършване на оценка на риска и участие на службата по трудова медицина
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 51

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 58

Рубрика: Социално осигуряване

Актуални условия за придобиване на право на пенсия през 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 63

 

Социална фактология
стр. 83

„Важно е да знаете“
стр. 86

Всичко е любов
стр. 87

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина