Дайджест „Труд и право“, 2023 г., кн. 01

Рубрика: Трудови отношения

Работещите баба или дядо вече могат да ползват отпуск за гледане на шестмесечното си внуче
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 6

Отлагане ползването на платения годишен отпуск за следващата година
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 10

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 01/2023
В случай че след завършване на обучението въз основа на договор по чл. 234 КТ (обучението е за повишаване и усъвършенстване на квалификацията, без промяна на длъжност и придобиване на специалност) трудовите отношения между страните не са били уредени с нов трудов договор или със съответно изменение на съществуващия съобразно чл. 237 КТ, може ли да възникне отговорност на работника или служителя за неизпълнение на задължение да работи при работодателя за определен срок, поето с договора по чл. 234 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 14

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 02/2023
Лице е в платен и след това в неплатен отпуск от май 2022 г. до 31 декември 2022 г.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 15

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 03/2023
От 01.09.2022 до 14.09.2022 г. бях регистрирана в бюрото по труда, поради прекратяване на трудовото правоотношение с бившия ми работодател. В заповедта за прекратяване е определено да ми бъде изплатено обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 КТ и чл. 31, ал. 1, т. 1 КТД в размер на 2 брутни трудови възнаграждения – при спазване на условията му. Двойно ли трябва да е обезщетението за тези 14 дни, в които съм била на трудовата борса, или само възнаграждението за 14 дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 16

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 04/2023
Назначена съм на ненормирано работно време и съответно имам право на 5 дни допълнителен отпуск. По закон единствено имам право на 12 часа междудневна почивка и 24 часа междуседмична почивка. Това означава ли, че всеки ден трябва да работя по 12 часа, респективно седмично 60 часа. Въпреки че при ненормирания работен ден не се допуска сумирано изчисляване на работното време, каква е максималната законова продължителност на работния ден и работната седмица при ненормирано работно време?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 17

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 05/2023
В какъв срок, след прекратяване на трудовия договор, поради съкращаване на щата – чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, работникът следва да депозира молба за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ? Не трябва ли молбата да се подаде до един месец след прекратяване на договора? Допустимо ли е молбата да се подаде и след този срок – например на втория или третия месец, след година и т.н., и в този случай работодателят длъжен ли е да изплати обезщетението?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 18

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 06/2023
Работя в учреждение, което е поделение на държавна структура. Ръководителят на поделението не е орган по назначаването, т. е. не е работодател.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 19

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 07/2023
Когато служител започне работа в условията на ненормиран работен ден по средата или в края на календарната година, допълнителният отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ в пълен размер ли се полага, или пропроционално на времето, през което служителят ще работи в условията на ненормиран работен ден?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 20

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 08/2023
Лице по трудов договор с ТЕЛК 74%, със срок до 01.10.2020 г. и с отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.10.2019 г., има ли право през 2022 г. на 26 дни платен отпуск, при положение че решението на ТЕЛК е изтекло?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 21

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 09/2023
Служител е назначен на стандартно работно време: 8 часа на ден, 5 дни в седмицата. Единствената разлика с обичайната хипотеза в практиката е, че се е уговорил с работодателя си двата почивни дни за него да бъдат не събота и неделя, а понеделник и вторник. В този случай, когато служителят ползва платения си годишен отпуск, следва ли да заявява за ползване събота и неделя, доколкото те са по принцип неработни дни за страната?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 22

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 10/2023
В кои случаи работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя документ за медицински преглед и друга лична медицинска информация?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23

Рубрика: Вие питате – ние отговаряме

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 25

Изискване на свидетелство за съдимост от кандидати за работа
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 27

Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прекратяване на осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 31

Работа от разстояние от чужбина
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 34

Рубрика: Служебни правоотношения

Деклариране на несъвместимост и проверка на декларациите за несъвместимост на лица, заемащи публични длъжности
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 36

Преназначаване на служител при трансформиране на длъжността
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 50

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Минималната работна заплата – гаранция за достойни условия на живот и труд, или демагогия
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 59

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

В кои случаи инспекцията по труда извършва вписване в трудовата книжка на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 70

Рубрика: Социално осигуряване

Удължаване действието на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и през настоящата година
авторски материал
Автор / източник: Катя Петрова
стр. 70

Особености при определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 80

 

Социална фактология
стр. 93

„Важно е да знаете“
стр. 99

Притча за заека
стр. 100

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина