Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 12

Рубрика: Трудови отношения

Срокове за съхранение и унищожаване на документи от личните трудови досиета на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Задължения на страните по трудовото правоотношение, които трябва да бъдат изпълнени в определен срок
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 17

Може ли през срока на предизвестието за прекратяване на трудовия договор, направено от работодателя, да се ползва платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 90/2022
Според Кодекса на труда обедната почивка е не по-малко от 30 минути. Може ли работникът да се откаже от нея, т. е. да работи по време на обедната почивка и да си тръгне от работа 30 минути по-рано?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 91/2022
При промяна на длъжност с допълнително споразумение, необходимо ли е служителка, който е в отпуск по майчинство, да се върне на работа, след което отново да продължи отпуска си по майчинството?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 92/2022
Предстои прекратяване на трудов договор през декември 2022 г. и определяне на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ. През периода 2017 г. до прекратяване на договора, служителят е бил в неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ. За кои години следва да му бъде изплатено обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ с оглед погасителната давност?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 93/2022
На 03.09.2018 г. лице е назначено по трудов договор на длъжността „Лекар – началник отделение“. При назначаването не му е зачетено за трудов стаж и професионален опит времето от 01.2002 до 08.2018 г. През този период, то е било управител на друго лечебно заведение по договор за възлагане на управление, а не по трудов договор. Представените от него документи при сключване на трудовия договор не дават основание за признаване на посочения период за целите на изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и съответно такова не е начислено. През януари 2021 г. служителят представя нужните документи и от този момент започва изплащане на възнаграждението.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 94/2022
Назначен съм на трудов договор при условията на т.нар. „ненормиран работен ден“. В тази връзка, законно ли е някои от дневните смени да продължават 14 часа, при спазване на междудневната почивка от 12 часа със следващите смени? Има ли ограничение на дневната часова смяна и къде е уредено то?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 95/2022
Моля за разяснение, при кои случаи от практиката се прилага разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 96/2022
Съществува ли възможност социалните придобивки, предоставяни на служителите, освен в натура, да се предоставят и в пари (в брой)? Ако съществува така възможност, може ли работодателят да предостави определена сума на служител, с условие служителят да я върне (еднократно или на вноски), без за това да се уговоря никаква лихва?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 49

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 97/2022
Колко часа е максималната продължителност на извънредния труд при въведено сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане два месеца?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 98/2022
Как се заявява и изчислява неплатеният отпуск по чл. 167а КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 99/2022
Предстои да освободим служител в края на годината, поради придобиване право на пенсия. Може ли в заповедта за прекратяване на трудовия договор да се посочи, че същият се прекратява, считано от 31.12.2022 г. (когато е почивен ден) за да има пълен календарен месец?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53

Рубрика: Служебни правоотношения

За статута на служителите в политическите кабинети
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 55

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Какво трябва да знаем, ако се налага да работим по време на официалните празници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 63

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 67

Рубрика: Социално осигуряване

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 1/2022
Получих писмо, с което Националният осигурителен институт ме информира кога навършвам пенсионна възраст и какви са условията, при които мога да се пенсионирам по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Какво трябва да направя във връзка с това?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 73

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 3/2022
Какво трябва да направи едно лице, за да му бъде отпусната пенсия или добавка към пенсията?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 75

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 2/2022
Има ли законово уреден срок за издаване на документи за пенсиониране от осигурителя?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 75

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 5/2022
В какви срокове се отпускат пенсиите?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 77

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 4/2022
Задължително ли е личното подаване на заявлението за отпускане на пенсия?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 77

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 6/2022
Как се определя индивидуалният коефициент на лицето?
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 78

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

За подаръците, които остават във вечността
стр. 83

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина