Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 11

Рубрика: Трудови отношения

Правила за определяне на работното време при работа от разстояние
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 5

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние – 1
При договор за работа от разстояние работникът сам определя разпределението и отчита работното си време. Може да се договори забрана за полагане на извънреден труд.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 19

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние – 2
Смесеният режим на работа, при договорена дистанционна работа, предполага в определени дни от седмицата или месеца работникът да може да работи в помещения на работодателя.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 20

Въпроси и отговори относно определяне на работното време при извършване на работа от разстояние – 3
Извършване на работа от разстояние от друго работно място, което не съвпада с офиса или с домашния адрес на работника или служителя.
авторски материал

Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 22

Организиране и провеждане на стачни действия съобразно изискванията на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 82/2022
Производствено предприятие сме, с голяма численост. Във връзка със зачестили лични почасови отсъствия на служители, обмисляме вариант как да процедираме. До колко преждевременното тръгване от работа (с разрешение от страна на работодателя) може да се тълкува като престой по смисъла на чл. 267, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ)? При престой по вина на работника или служителя той няма право на трудово възнаграждение за времето на престоя. Това приложимо ли е в случая?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 27

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 83/2022
Главна медицинска сестра в Център за спешна медицинска помощ на основен трудов договор иска да бъде назначена на половин длъжност като фелдшер. Има ли някаква причина да не бъде назначена по чл. 110 КТ и трябва ли да има срок на изпитване?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 84/2022
На 19.09.2022 г. се прекратява трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ (съкращаване на щата), като предизвестието от три месеца е изработено до датата на прекратяване. На 16.09.2022 г. служителката представя болничен лист за временна неработоспособност от 16.09.2022 до 29.09.2022 г. След последната дата представя още един болничен лист, с период 30.09.2022 – 19.10.2022 г. За периода от 19.09.2022 до 19.10.2022 има право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, но бившата вече служителка е с обезщетение по болест от НОИ и не е активно търсеща работа. Кога започва да тече 30-дневният период след оставане без работа, за който старият работодател дължи обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 86/2022
Държавен служител е в отпуск по майчинство. В заповедта за назначаване е посочено, че служителят има право на 20 дни основен и 10 дни допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 85/2022
До 13.06.2022 г. бях в отпуск по майчинство. Преди да се завърна на работа, длъжността, която заемах по трудово правоотношение, на основание § 36 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ЗДСл), беше определена да се заема по служебно правоотношение.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 87/2022
При хипотеза, в която служител има съществуващо трудово правоотношение с работодател и страните се споразумеят на служителя да бъдат вменени допълнителни задължения към друг отдел в предприятието срещу допълнително възнаграждение за неопределено време, как следва да се осъществи тази промяна?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 88/2022
Сключен е трудов договор за обучение по време на работа по чл. 230 КТ, за срок от 6 месеца – до 16.11.2022 г. Преди изтичане на срока на договора, считано от 24.09.2022 г., служителката е в отпуск поради бременност и раждане.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 89/2022
Какво възнаграждение дължи работодателят за часовете извънреден труд на работник или служител, когато трудът се полага на официален празник?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Определяне и изплащане на работната заплата. Основно и допълнителни трудови възнаграждения
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 39

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Какви права и задължения имат работещите и работодателите при работа от разстояние/надомна работа
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 61

Рубрика: Социално осигуряване

Осигуряване на лицата, образували търговски дружества с ограничена отговорност и еднолични търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 64

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица от упълномощено лице
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 77

 

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

Вълкът единак и вълчата глутница
стр. 83

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина