Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 09

Рубрика: Трудови отношения

Новият отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя на детето
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 6

Срокове за изплащане на обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 17

Новите права на работника и служителя, предоставени с цел съвместяване на трудовите и семейните задължения
авторски материал
Автор / източник: Милеслава Богданова-Мишева
стр. 20

Условия за сключване на допълнителен трудов договор с друг работодател
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ и подбор по чл. 329 КТ
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 28

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 61/2022
Бях освободена от работа поради съкращаване на щата и обжалвам заповедта за прекратяване на трудовия договор. Получих писмо от работодателя, в което ми дават срок за възстановяване на изплатена сума за работно облекло за периода на доизносването му. Трябва ли да върна сумата, преди съдът да се произнесе дали заповедта за уволнението ми е законосъобразна?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 62/2022
Работя на безсрочен трудов договор на петдневна работна седмица, на 8-часов работен ден. Реално изпълнявам трудовите си задължения по график – 2 работни дни по 12 часа и два почивни дни. Искам да ползвам платен годишен отпуск. Има ли право работодателят да изисква в дните на отпуск да се включат и почивните дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 63/2022
Зачита ли се за професионален стаж и опит времето, през което се ползва отпуск по майчинство?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 64/2022
Съгласно вътрешните правила за работната заплата придобитият трудов стаж и професионален опит се зачита съгласно НСОРЗ. Лицето има стаж като учител и е назначено на длъжност „психолог“. Считат ли се посочените длъжности за сходни, и дължи ли се възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 45

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 66/2022
При работодател има назначени над 2000 служители, които работят дистанционно от дома, в различни населени места в България. Как работодателят трябва да изпълни законовото изискване за връщане на трудовата книжка срещу подпис в дневника за издаване на трудовите книжки? авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 65/2022
През 2015 г. се пенсионирах по реда § 4 от ПЗР на КСО без прекратяване на трудовия договор. Мога ли сега да прекратя трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 67/2022
В Правилника на вътрешния трудов ред е предвидено едновременното ползване на платен годишен отпуск от всички служители във фирмата. Допустимо и законосъобразно ли е работодателят да предостави едностранно и без съгласието на служителите ползването на платен годишен отпуск, натрупан до 31.12.2009 г., при условие че те имат и отпуск за текущата година.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 68/2022
Полагат ли се ваучери за храна на служители, работещи в държавната администрация по трудово или служебно правоотношение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 49

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 69/2022
В лечебно заведение има издадена заповед на управителя за заместване на ръководните длъжности по време на тяхната отпуска или болнични. В нея поименно са упоменати имената на заместващите служители. При всяко конкретно отсъствие се издава отделна, персонална заповед за заместване. Обичайно периодът на заместване е кратък (между пет и петнадесет дни). Необходимо ли е да се изготвя допълнително споразумение и да се подава уведомление до НАП?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 70/2022
Работя в детска градина на два трудови договора на различни длъжности за по 4 часа. Как да се изчисли колко дни отпуск имам право да ползвам, при положение че за едната длъжност отпускът е в размер на 20 работни дни, а за другата – 48 работни дни? авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Рубрика: Служебни правоотношения

За допълнителните условия за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 54

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на обезщетение при временно отстраняване от работа
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 64

Рубрика: Социално осигуряване

Нови моменти във връзка с изплащането на обезщетения на осигурените бащи и осиновители при отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 67

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

Ех, ако можех да бъда…
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина