Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 08

Рубрика: Трудови отношения

Преглед на промените в Кодекса на труда, в сила от 1 август 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Всичко за обезщетението при пенсиониране на служител по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 20

Прекратяване на трудовия договор при неплащане на заплатата
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 45

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 50

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 53/2022
Как се изчисляват полагаемите се дни платен годишен отпуск при започване на нова работа и на каква база – отработени календарни дни, или отработени работни дни?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 55

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 54/2022
Работодател е обжалвал издадени на негов служител болнични листове. С решения на ТЕЛК същите са отменени като неправомерни издадени. Междувременно трудовото правоотношение на служителя е прекратено. Как следва да се оформи отсъствието на служителя за периода на отменените болнични листове? Дължат ли се социално-осигурителни вноски за този период?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 56

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 55/2022
Има ли право работодателят да издаде заповед, с която задължава свой служител, без негово съгласие, да замества колегата си в отпуск или болничен? По време на заместването служителят трябва да изпълнява и своите задължения.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 57

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 56/2022
Желая да се възползвам от правото си на ранно пенсиониране за учители. Директорът на училището настоява да подам предизвестие за напускане. Ако го направя, ще имам ли право на обезщетението при пенсиониране, когато излезе пенсионното решение? Имам ли право да ползвам неплатен отпуск, докато излезе пенсионното решение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 58

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 57/2022
Как може да се ползва платеният годишен отпуск – наведнъж или на части? Може ли отпускът да се ползва наведнъж в началото на календарната година? Ако работодателят откаже да разреши ползването, длъжен ли е да издаде писмена заповед?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 59

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 58/2022
Когато служител е в платен годишен отпуск, по кой член от Кодекса на труда трябва да го замества друг служител от същото предприятие?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 61

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 59/2022
Необходимо ли е да има сходство в длъжността или професията по чл. 12, ал. 2 НОСРЗ? Ако по вина на счетоводител допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит не е изплащано, работникът или служителят може ли да го търси за минало време?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 62

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 60/2022
Зачита ли се за трудов стаж времето на подготвителен курс за кандидат-студенти – РАБФАК? Работодателят отказва да признае този стаж. Правилно ли е?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 63

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Какво предвиждат последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 65

Рубрика: Социално осигуряване

Условия и ред за ползване на новото обезщетение от бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, в сила от 1 август 2022 година
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 70

Как ще се преизчислят пенсиите, свързани с трудова дейност, от 1 октомври 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Михаела Тодорова
стр. 72

Рубрика: Здравно осигуряване

Здравно осигуряване на работниците и служителите
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 75

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

Екскурзията на твоя живот
стр. 83

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина