Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 07

Рубрика: Трудови отношения

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя по реда на чл. 123 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 12

Работно време на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал
Автор / източник: Милеслава Богданова-Мишева
стр. 21

Работно време с продължителност, по-голяма от нормалната
авторски материал
Автор / източник: Наталия Кирова
стр. 30

Прекратяване ползването на платен годишен отпуск от страна на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 44/2022
Законосъобразно ли е при вътрешно заместване на служител да се прилага чл. 120 КТ, вместо чл. 259 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 45/2022
Законосъобразно ли е работодателят да изисква подписване на приемо-предавателен протокол или декларация за получаване на оформената трудова книжка от служителя при изменение или прекратяване на трудовото правоотношение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 46/2022
Работя по два трудови договора – основен и допълнителен. Издадоха ми болничен лист за поставяне под карантина. Представих болничния лист само пред основния работодател. По втория трудов договор работя дистанционно – от вкъщи, и продължавам да изпълнявам задълженията си.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 50

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 47/2022
При ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, имат ли учителите – членове на синдикат право на допълнителните 8 работни дни към полагаемите се 48 работни дни по НРВПО? авторски материал
Автор / източник:
Лариса Тодорова

стр. 51

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 48/2022
Преподавател във ВУЗ иска да му се изплаща допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит за периода на висше образование в Русия, и за периода на аспирантурата/докторантурата му?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 52

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 49/2022
Работя като социален работник на1/4 длъжност по график. Имам общо 4 броя 12-часови дежурства за месец – нощни и събота и неделя. Как трябва да се изчислява работната седмица – върху 40 часа, или върху 35 часа?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 54

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 50/2022
Може ли рехабилитатор на основен трудов договор 4 часа да работи по допълнителен трудов договор при друг работодател на 3 часа на същата длъжност?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 56

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 51/2022
Служител е в платен годишен отпуск и преди изтичането му подава предизвестие за напускане. Длъжен ли е работодателят да се съгласи с предизвестието? Може ли работодателят да не изчака да изтече срокът на предизвестието, а веднага да прекрати трудовия договор, при положение че е разрешил ползването на отпуска?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 56

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 52/2022
На работник е издадено решение на ТЕЛК за 70 процента инвалидност. Решението е представено на работодателя, но той не предприема никакви мерки за изпълнение на предписанието на ТЕЛК за преместване на друга, по-лека работа. Какви са правата на работника?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 57

Рубрика: Служебни правоотношения

Прекратяване на служебното правоотношение срещу уговорено обезщетение
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 59

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Работодателите трябва да предприемат мерки за намаляване на рисковете от работа при високи температури
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 66

Рубрика: Социално осигуряване

Преглед на промените при пенсиите от 1 юли и от 1 октомври 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Иванов
стр. 69

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

Какъв е съвършеният свят
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина