Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 06

Рубрика: Трудови отношения

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с имуществената отговорност на страните по трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Ползване и отлагане на платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 15

Определяне на почивките в рамките на работния ден, и на междудневната и седмичната почивка
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 26

Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 29

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2022
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2022
Издадена е заповед на работодателя, с която се определят длъжностите, на които се полага отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труд – при специфични условия на труд и за ненормиран работен ден. Полагат ли се тези видове отпуски при продължително отсъствие от работа – болничен или майчинство?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2022
При установено СИРВ по график работник трябва да е на работа събота и неделя. Може ли за тези дни работникът да ползва платен годишен отпуск? Как следва да се тълкува чл. 9б, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и по-специално текста „съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар при служител на СИРВ, за който събота и неделя се явяват работни дни по график“? По смисъла на посочената разпоредба следва ли тези дни да се считат по отношение на работника „дни отпуск, разрешени в работни дни по календар“?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 38/2022
Следва ли да се сключи договор на основание чл. 234 КТ със служител, който учи висше образование, за да ползва платен ученически отпуск?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 39/2022
На постоянен трудов договор съм и няколко пъти в годината замествам колега по чл. 259, ал. 1 и 3 КТ. При изчисляване на възнаграждението се вземат средно 21 работни дни, независимо че работните дни за месеца са 20 или 22. Правилно ли е това?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 46

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2022
На служител със сключен трудов договор с български работодател и дългосрочно командирован в страна извън ЕС, дължат ли му се за периода социални придобивки от българския работодател и по-конкретно ваучери за храна?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 47

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2022
Работник представя болничен лист за три работни дни. Работодателят го обжалва. Все още няма произнасяне по жалбата. Следва ли да се начислят дните като болничен и да се заплатят от работодателя?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2022
Член 120 КТ допуска при производствена необходимост работодателят да възложи на работника или служителя временно друга работа, включително в друго предприятие. Моля за разяснение, какво означава „друго предприятие“.
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 48

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2022
Какъв е минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд от 01.04.2022 г. – 1,00 лв., или 1,07 лв. за отработен нощен час?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 49

Правителството одобри законопроект за изменение на Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: ИК „Труд и право“
стр. 51

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Трудово възнаграждение на служителите при командироване в рамките на предоставяне на услуги
авторски материал
Автор / източник: Милеслава Богданова-Мишева
стр. 53

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Условия и ред за регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 62

Инспекцията по труда активизира контролната си дейност в селското стопанство
авторски материал
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 65

Рубрика: Социално осигуряване

Установяване на временната неработоспособност. Издаване на болнични листове, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване
авторски материал
Автор / източник: Даниела Асенова
стр. 67

През юни пенсионерите ще получат и допълнителни плащания, наред с редовните преводи на пенсиите
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 82

 

Социална фактология
стр. 83

„Важно е да знаете“
стр. 86

Меморандум на едно дете
стр. 87

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина