Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 05

Рубрика: Трудови отношения

За някои правни проблеми при трудовите спорове, свързани с налагането на дисциплинарна отговорност
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 22

За задължението на работодателя за изплащане на трудово възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 34/2022
Необходимо ли е да се изисква разрешение от инспекцията на труда за прекратяване на трудов договор на служител, който е пенсионер по стаж и възраст, но има решение на ТЕЛК, което е издадено преди назначаване във фирмата? авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 35/2022
Какво е правилното правно основание от Кодекса на труда, което се вписва при сключване на трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2022
Предстои ми да изляза в отпуск поради бременност и раждане, но по ред причини не мога да ползвам 45-те дни болнични преди раждане. Работодателят твърди, че е задължително да се ползват. Правилно ли е това твърдение?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 36

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 37/2022
Заплащането на нощен труд влиза ли освен в брутното трудово възнаграждение, така също и в обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ? Възнаграждението за нощен труд допълнително плащане с постоянен или с непостоянен характер е?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 38

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 38/2022
Назначена бях на трудов договор. През периода 1995-1998 г. ползвах отпуск поради бременност и раждане, платен и неплатен за отглеждане на дете до 3-годишна възраст. Предвид промените в законодателството, този период зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 39/2022
Служителка е освободена от работа по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ от постоянен трудов договор, в който е уговорен два месеца срок на предизвестие. Срокът на предизвестието не е спазен изцяло и в заповедта за освобождаване е записано, че на основание чл. 220, ал. 1 КТ ще бъде изплатено обезщетение в размер на две брутни трудови възнаграждения. В какъв срок следва да се изплати обещетението и облага ли се с данък? Ако обезщетението не бъде изплатено от работодателя в законовия срок, може ли изплащането му да се претендира по съдебен ред?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 40/2022
Кога трябва да бъде изплатено обезщетението по чл. 222, ал. 4 КТ на служителя: при прекратяване на трудовия договор по молба на лицето, или след като излезе разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за ранно пенсиониране?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 41/2022
След възстановяване от съда на служител, чийто трудов договор е бил прекратен, по какъв начин следва да бъде възстановен на работа: с допълнително споразумение към трудовия му договор, или с нов трудов договор?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 42/2022
Прекратяваме трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ на пенсионер, който получава пенсия поради навършена възраст и стаж. Следва ли да му изплатим обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 КТ – един месец, за оставане без работа?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 44

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 43/2022
В какви случаи и в какъв срок работникът или служителят има право да претендира по съдебен ред да му бъде изплатено от работодателя обезщетението при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 КТ? Дължат ли се данъци и осигурителни вноски върху обезщетението?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 45

Рубрика: Служебни правоотношения

Преназначаване на държавен служител на по-ниска длъжност
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 47

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на част от трудовото възнаграждение в натура
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 55

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Видове принудителни административни мерки по чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Дарина Димитрова
стр. 59

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Националният план за действие по заетостта през 2022 година – основни приоритети, програми и мерки
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 67

Рубрика: Социално осигуряване

Какви права и обезщетения гарантира Договорът между България и Украйна за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Мария Касърова
стр. 73

Рубрика: Здравно осигуряване

Преглед на последните промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 26.04.2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 84

 

Социална фактология
стр. 91

„Важно е да знаете“
стр. 94

Големият смисъл на малките неща
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина