Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 04

Рубрика: Трудови отношения

Трудов договор и наличие на друго правоотношение между страните по него
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 6

Предстоящи промени в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 19

Общи условия за достъп до пазара на труда в България на чужденци – граждани на трети държави
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 25/2022
Във връзка с полагаем допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ (не по-малко от 5 работни дни), възникват следните въпроси: 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 30

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 26/2022
Каква е процедурата за намаляване на допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ, в случай че работник или служител отсъства от работа продължително време поради заболяване? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 27/2022
Има ли работодателят право да постави изискване към служителя да ползва приоритетно полагащият му се платен годишен отпуск за настоящата календарна година, преди да използва полагаемите се дни за предходни години? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 28/2022
Служител работи по трудово правоотношение и е упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди сключване на трудовия договор. Има ли служителят право да прекрати трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 12 КТ? Приложима ли е тази възможност, когато правото на пенсия не само е придобито, но е и упражнено? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 29/2022
Имам 13 години стаж от втора категория труд като рентгенов лаборант. Сега работя по трудов договор, като работата е от трета категория. Мога ли да сключа допълнителен трудов договор на 4 часа като рентгенов лаборант? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 30/2022
Работничка, която ползва майчинство за дете на 1 година и 4 месеца, иска да се върне на работа. Може ли предприятието, в което работи бабата на детето, да й откаже да ползва майчинството? Бабата работи на постоянен трудов договор.  авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 31/2022
Служител придобива право на пенсия през 2020 г. Към момента на придобиване на правото има 8 години трудов стаж във фирмата, но продължава да работи. От 1 април 2022 г. ще бъде прекратен трудовият му договор, с придобит трудов стаж 10 години. Колко заплати му дължи работодателят – 2, или 6 заплати? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 32/2022
Земеделски стопанин може ли да започне работа по трудов договор в държавната администрация и в този случай прилага ли се чл. 107а, ал. 1 КТ?  авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 36

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 33/2022
В предприятието се извършват съкращения. Една от съкратените позиции се заема от майка в отпуск по майчинство. На нейно място е назначен заместник, който има решение на ТЕЛК с повече от 50% инвалидност. За титуляря е поискано разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, но е получен отказ. Може ли в този случай работодателят да прекрати трудовия договор на заместника? 
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Рубрика: Служебни правоотношения

Нов норматив за численост на политическия кабинет на министър
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 38

Рубрика: Заплащане и обезщетения

За новия размер на минималната работна заплата, в сила от 1 април 2022 г., и плащания, обвързани с нея
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 41

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инспекцията по труда стартира Национална кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения
 административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 55

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Мярката „60 на 40“ продължава своето действие и ще се прилага до 30 юни 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 57

Рубрика: Социално осигуряване

Какво се променя в държавното обществено осигуряване през 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 62

Становище изх. № 20-00-43 от 08.03.2022 г. по прилагането на Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 година
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.). 
административна практика

Автор / източник: НАП
стр. 83

Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 89

Социална фактология
стр. 91

„Важно е да знаете“
стр. 94

Изкуството да знаеш какво да пренебрегнеш
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина