Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 03

Рубрика: Трудови отношения

Някои проблемни въпроси на прекратяването на трудовите правоотношения в условията на обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Отговорност на работодателя за причинени вреди на негов бивш работник или служител по чл. 226 КТ
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 16

Оформяне на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 21

Предварителна закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 24

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 17/2022
Работодателят отказва да признае трудов стаж по чл. 354, ал. 1, т. 7 КТ, въпреки че в трудовата книжка на лицето е отразен периодът на регистрация с право на обезщетение за безработица. Представено е и удостоверение, което показва периодите на включване в курсове, след като е изтекло обезщетението. Признава ли се трудовият стаж при определяне на допълнителното възнаграждение за продължителна работа? Периодите, през които са изкарани курсове след изтичане на обезщетението за безработица, зачитат ли се за трудов и осигурителен стаж?
авторски материал

Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 31

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 18/2022
Възможно ли е работодател да изиска предоставяне на длъжностна характеристика от предишен работодател, с оглед определяне на трудовия стаж и професионалния опит, и сходството между две длъжности?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 32

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 19/2022
Независимо че имам години за пенсиониране и трудов стаж, не откривам трудовите си книжки. Може ли работодателят да ме освободи от длъжност по своя инициатива, преди да съм се снабдила с необходимите за целта удостоверения?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 20/2022
Работодателят е установил сумирано изчисляване на работното време, като се работи на две смени по 12 ч, едната от които е нощна – от 19:00 ч до 07:00 ч. С един от работниците е сключен трудов договор, в който изрично е посочено, че той ще полага само нощен труд. При положение че работникът ще работи само нощни смени, необходимо ли е да се превръщат нощните часове в дневни съгласно чл. 9а, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 21/2022
Служителка работи в шивашка фирма, като трудовото възнаграждение, което получава, е под минималната работна заплата за страната. Липсват данни за неизпълнение на трудовите норми по нейна вина. Законосъобразни ли са действията на работодателя?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 35

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 22/2022
Работодател ще назначава „шофьор, тежкотоварен автомобил, международни превози“. Тъй като ще извършва работа като шофьор на товарен автомобил над 12 т, на същия са определени 5 дни платен годишен отпуск, съгласно чл. 2, т. 29 от Наредбата за установяване на допълнителен платен годишен отпуск.
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 23/2022
Във връзка с полагаем допълнителен платен годишен отпуск за работа при ненормиран работен ден съгласно чл. 156, ал. 1, т. 2 КТ (не по-малко от 5 работни дни) възникват следните въпроси:
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 38

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 24/2022
На работник му предстои ранно пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 и 2 КСО. Задължен ли е да информира работодателя си при упражняване правото на пенсия, или това става по служебен път?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Рубрика: Служебни правоотношения

Запазване на служебното правоотношение при преобразуване на администрацията
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 41

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда
авторски материалл
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 47

Рубрика: Социално осигуряване

Условия за придобиване право на пенсия през 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 52

Отпускане и изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Тодорова
стр. 68

Особености при осигуряването на самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 73

Социална фактология
стр. 79

„Важно е да знаете“
стр. 82

За тайната на късмета и благополучието
стр. 83

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина