Дайджест „Труд и право“, 2022 г., кн. 01

Рубрика: Трудови отношения

За някои спорни въпроси, свързани с тълкувателната практика на вкс в сферата на трудовото право
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 27

Какви документи е задължен да издава работодателят на своите работници и служители
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 29

Как да планираме отпуска си за новата година – основен, удължен или допълнителен
„Искам да планирам почивката си през новата година. В тази връзка, моля да разясните, как мога да ползвам платения си годишен отпуск, какви са условията за придобиване на това право и каква е процедурата за заявяването му?“
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 34

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Как се определя базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 КТ, когато в месеца преди прекратяване на трудовия договор работникът е ползвал пет работни дни платен годишен отпуск?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Какво възнаграждение се заплаща на служител, работещ по трудов договор на нормиран работен ден (с подневното отчитане на работното време), положил извънреден труд на основание писмена заповед на работодателя на официалния празник 01.01.2022 г.?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 37

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
На 08.12.2020 г. е прекратено трудовото правоотношение на служителка. Възстановена е на работа на 22.11.2021 г. Полага ли й се платен годишен отпуск за времето, през което е била без работа поради уволнението, което е признато за незаконно от съда, при условие че времето от датата на уволнението до възстановяването на работа се признава за трудов стаж?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 39

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Ако в заповед за прекратяване на трудов договор не се впише обезщетението за неизползван отпуск по чл. 224 КТ, какви са последствията за работодателя и длъжностното лице, издало заповедта?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 40

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Длъжен ли е новият работодател, приел служители по силата на разпоредбите в чл. 123 КТ, да сключи допълнително споразумение с всеки отделен служител, в което да го уведоми за промяната, или това не е нужно, тъй като по силата на КТ служителите преминават при новия работодател, запазвайки всичките си права?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 41

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Когато титуляр излезе в отпуск по майчинство и на негово място се назначи нов служител, който също излезе в отпуск по майчинство, правилно ли е новият заместващ да се назначи с договор по заместване на титуляря, а не на втория заместник? И съответно, когато титулярят се върне на работа, следва ли да се прекратят и двата договора по заместване?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 42

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
Какъв би следвало да е редът за ползване на отпуск на основание чл. 157 КТ при сумирано отчитане на работоното време и работа по график?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 43

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
В периода на предизвестие по чл. 326, ал. 1 КТ, ако лицето излезе в болничен или пусне молба за отпуск, удължава ли се срокът на предизвестието с неприсъствените дни?
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 44

Рубрика: Служебни правоотношения

Кога е налице несъвместимост при изпълнението на държавна служба
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 45

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Мариана Тодорова
стр. 48

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 53

Прилагането на противоепидемичните мерки в предприятията ще бъде основен акцент в контролната дейност на Инспекцията по труда и през 2022 година
 административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 58

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Найденов
стр. 60

Рубрика: Социално осигуряване

Институтът отговаря на новите потребности при управлението на огромен финансов ресурс
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Иванов
стр. 66

Считано от 25 декември 2021 г. са в сила важни промени в пенсионното законодателство, свързани с размера на трудовите пенсии
 административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

 

Социална фактология
стр. 76

„Важно е да знаете“
стр. 82

Молитвата на Антоан дьо Сент-Екзюпери
стр. 83

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина