Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2021 г., кн. 07

Рубрика: Трудови отношения

„Подводните камъни“ на закона За някои практически проблеми, свързани с трудовите договори за допълнителен труд
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Андрей Александров
стр. 5

За документите, които са необходими за сключване на трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 17

Реквизити и сключване на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 26

Правен лабиринт
Условия за определяне на почивките между работните дни и тези в рамките на работния ден
авторски материал
Автор / източник: Д-р Тодор Капитанов
стр. 30

МТСП отговаря
Въпроси и отговори
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 33

Рубрика: Служебни правоотношения

Трябва ли служителят да възстанови изплатената му сума за представително облекло, в случай че не е уволнен, а напуска сам
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 45

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Преглед на практиката на ВКС по прилагане на трудовото законодателство през 2020 година
По някои въпроси, свързани с трудовото възнаграждение и удостоверяването на изплащането му
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 48

Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Може ли работодателят да извършва контрол, който безспорно да установи наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма на негов служител
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 52

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на обслужване на „едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара на труда за чужденци в България
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 55

Рубрика: Социално осигуряване

Нормативни промени, в сила от 01.09.2021 г.,засягащи изчисляването на индивидуалния коефициент на лицата, родени след 1959 г. 59
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 59

Национален осигурителен институт
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (актуализирана – януари 2019 г. и юни 2021 г.)
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 68

Може ли да прекъсне осигуряването си едноличен търговец, който временно преустановява дейността си
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 83

 

Социална фактология
стр. 87

„Важно е да знаете“
стр. 90

Кога е време да започнеш да се наслаждаваш на живота?
стр. 91
 

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина