Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2020 г., кн. 07

Рубрика: Трудови отношения

Какво ще остави законодателството, създадено по време на извънредното положение, в българската трудовоправна система
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Съдът по правата на човека – необходим коректив и при порочни решения по трудови дела
авторски материал
Автор / източник: Владимир Иванов
стр. 11

За някои въпроси относно платения годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 18

В кои случаи се отлага ползването на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 29

Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
авторски материал
Автор / източник: Ненко Салчев
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 53/2020
Във връзка с § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който е предвидено, че 60 работни дни от ползвания неплатен отпуск се признават за трудов и осигурителен стаж, следва ли, ако отпускът е ползван преди обявеното извънредно положение и са признати само 30 работни дни, да се направи корекция в стажа на лицето със задна дата и тя да се отрази в трудовата книжка (ако лицето е напуснало) и съответно в декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице?
административна практика

Автор / източник: МТСП
стр. 40

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 54/2020
Трудовият договор на работник е прекратен на 06.04.2020 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. Съгласно чл. 222, ал. 1 КТ работникът има право на обезщетение за оставане без работа – в размер на брутното му трудово възнаграждение, но за не повече от 1 месец. На 04.05.2020 г. работникът почива, като до тази дата не е започвал работа на друго място. Има ли право на това обезщетение работникът и по какъв ред следва да се изплати?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 41

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 55/2020
Следва ли работодателят да включи в допълнителното месечно трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит периода от време на незаконното уволнение? Работникът е възстановен с влязло в сила съдебно решение на същата длъжност, заемана при работодателя, който го е уволнил незаконно, и продължава да изпълнява трудовите си задължения.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 42

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 56/2020
В момента ползвам неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, а впоследствие ще ползвам и 5 месеца от неплатения отпуск на бащата на детето. Детето е записано и от септември тръгва на детска градина. Има ли пречка да ползвам неплатения отпуск, а детето да посещава детската градина?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 57/2020
Работя по срочен трудов договор за заместване по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. Намерих си постоянна работа. Имам ли право да прекратя трудовия си договор, преди да е изтекъл отпускът на титуляря на длъжността, когото замествам? Трябва ли да връча предизвестие на работодателя? Необходимо ли е да му представя доказателства, че ще започна работа на безсрочен трудов договор?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 58/2020
Възможно ли е служителят да ползва целия размер на полагаемия му се платен годишен отпуск в началото на календарната година? Ако отпускът е ползван изцяло и трудовият му договор е прекратен по взаимно съгласие, считано от 1 юли, следва ли служителят да изплати обезщетение на работодателя за частта от отпуска, за която не е отработил времето до края на годината?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 45

Въпроси и отговори от практиката на МТСП – 59/2020
При постъпване на работа по трудов договор, следва ли при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят да отчете и времето, през което лицето е работило по служебно правоотношение по Закона за държавния служител?
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 47

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Изплащане на трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 48

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
авторски материал
Автор / източник: Елка Димитрова, д-р
стр. 54

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни лица
авторски материал
Автор / източник: АЗ
стр. 59

Рубрика: Социално осигуряване

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 62

Увеличение на пенсиите от 1 юли 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 66

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 70

Социална фактология
стр. 75

„Важно е да знаете“
стр. 78

Из „Десет закона на щастието“Аугусто Кури
стр. 79

 

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина