Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2016 г., кн. 10

Рубрика: Трудови отношения

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие с педагогически специалисти съгласно чл. 330, ал. 2, т. 10 КТ
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
стр. 5
 

Практически проблеми на трудовото право, свързани с предварителната закрила при уволнение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 9
 

Как се разпределят средствата за социално-битово и културно обслужване
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 18
 

Обезщетенията по чл. 222, ал. 1 и 3 от Кодекса на трудапри работа по основен и допълнителен трудов договор
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 21
 

Рубрика: Държавна служба

Същност и правна уредба на конфликта на интереси за лица на публични длъжности
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 26
 

Рубрика: Човешки ресурси

Управление на преживяванията на служителите
авторски материал
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 37
 

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Как да напишем инструкция за безопасна работа
авторски материал
Автор / източник: Мария Хасъмска
стр. 47
 

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Кооперация „Експерт консулт“ Габрово
стр. 54
 

Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 60
 

Рубрика: Социално осигуряване
 

От 1 октомври 2016 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Черна Гора
Автор / източник: ТП
стр. 80
 

Въпроси и отговори по гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 81
 

Рубрика: Здравно осигуряване

Относно задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периодите на неплатен отпуск
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 87
 

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 70/2016
административна практика
Автор / източник: МТСП

 

Рубрика: Социална фактология
стр. 91

„Важно е да знаете!“

 

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина