Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2015 г., кн. 08

Рубрика: Трудови отношения

Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова, Теодора Дичева
стр. 5

Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
авторски материал
Автор / източник: Величка Микова
стр. 16

Ползване на отпуски от бащата във връзка с раждането и отглеждане на дете
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 21

За някои въпроси във връзка с Тълкувателно решение № 6/2014 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ОСГК на ВКС и отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Марио Първанов
стр. 30

Рубрика: Държавна служба

Несъвместимостите на общинските съветници и кметовете
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 35

Рубрика: Човешки ресурси

Как да изберем качествен директор „човешки ресурси“
авторски материал
Автор / източник: Ирена Бушандрова
стр. 40

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 44

Рубрика: Заетост и квалификаци

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал
Автор / източник: Вилислава Станчева-Иванова
стр. 48

Рубрика: Социално осигуряване

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 52

Указание № 1029-40-815 от 23.07.2015 г. на НОИ
Относно промените в осигуряването на лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
административна практика

Автор / източник: НОИ
стр. 65

Рубрика: Социална интеграция

Промените в Закона за семейни помощи за деца от 28 юли 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 67

Рубрика: Здравно осигуряване

Първите здравни реформи са вече факт
авторски материал
Автор / източник: Гергана Иванова
стр. 76

Рубрика: Социална фактология

„Важно е да знаете!“

Приложение
Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина