Търсене
Close this search box.

Дайджест „Труд и право“, 2015 г., кн. 07

 

Рубрика: Трудови отношения

Прекъсване на работното време с почивка за хранене
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Има ли право възстановеният от съда работник на платен годишен отпуск за времето на незаконното уволнение
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 20

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 23

Рубрика: Държавна служба

Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Ина Ахмедова
стр. 36

Рубрика: Човешки ресурси

Управление на таланта в практиката
авторски материал
Автор / източник: Мария Тумбева
стр. 41

Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетения по Кодекса на труда
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 46

Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя
авторски материал
Автор / източник: Кругер Милованов
стр. 50

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
административна практика
Автор / източник: ИА „ГИТ“
стр. 52

Рубрика: Заетост и квалификаци

Особености на еднодневните трудови договори
авторски материал
Автор / източник: Ивелина Василева
стр. 54

Рубрика: Социално осигуряване

За измененията в Кодекса за социално осигуряване и пенсионната реформа
авторски материалл
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 57

Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Табакова
стр. 65

От 1 юли тази година НОИ стартира четири нови електронни услуги
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 73

Решение № 1735 от 07.02.2014 г. на ВАС, VI отд.
Когато отношенията между търговеца и търговския пълномощник се уреждат с трудов договор, търговският пълномощник е задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО. Когато отношенията между търговеца и търговския пълномощник се уреждат с граждански договор, независимо от неговия вид (за поръчка, ненаименован и т.н.), търговският пълномощник е задължително осигурено лице по чл. 4, ал. 3, т. 5 или т. 6 КСО, а това означава, че търговски пълномощник по граждански договор, включително и когато с този договор са уговорени и функции по управление на търговското дружество или на неговото предприятие, не е осигурено лице за риска „безработица“. Ирелевантно в такива случаи е внасянето на осигурителни вноски и за фонд „Безработица“.
съдебна практика

Автор / източник: ВАС
стр. 75

Рубрика: Здравно осигуряване

Възстановяване на здравноосигурителни права
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 80


Рубрика:
Социална фактология

„Важно е да знаете!“


ПРИЛОЖЕНИЕ
Правно положение на кметовете и общинските съветници
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина