Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2010 г., кн. 12

Рубрика: Търговци

За търговското качество на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 5

Срокът за пререгистрация на търговците
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 15

Решение № 56 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
Предупреждението за изключване по чл. 126, ал. 3 ТЗ може да бъде отправено както от всеки съдружник, така и от управителя. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21

Рубрика: Сделки

Сключване на договора за спогодба. Недействителност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 24

Решение № 36 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
По отношение на подлежащи на принудително изпълнение публичноправни задължения, установени в данъчно облагателни актове, признанието им от длъжника е без правно значение за прекъсване на погасителната давност. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 34

Решение № 10 от 7.09.2010 г. на ВКС – ТК
С представяне на частен писмен документ в нотариално заверен препис изискването на процесуалния закон е спазено, поради което изключването на същия от доказателствата по делото е незаконосъобразно. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 38

Рубрика: Спорове

Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42

Рубрика: Несъстоятелност

Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 49

Рубрика: Обществени поръчки

Промените в правилата за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедури по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Емилова
стр. 59

Рубрика: Конкуренция

Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция – Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
авторски материал
Автор / източник: Мария Папазова
стр. 66

Информация в плюс

Указател на публикациите в дайджест „Търговско и конкурентно право“ през 2010 година

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина