Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2014 г., кн. 05

Рубрика: Търговци

Защита на търговците при „кражба на фирма” по настоящата уредба на Закона за търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Бистра Атанасова
стр. 5

Рубрика: Търговски сделки

Придобиване на вещта от лизингополучателя при липса на съгласие от страна на лизингодателя
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 19

Рубрика: Облигационни отношения

Обезпечителният характер на иска по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Тотка Калчева
стр. 27

Поръчител на заем отговаря и сам за целия дълг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 35

Решение № 20 от 28.02.2014 г. на ВКС, IІ т. о.
Член 192 ЗЗД стеснява обема на отговорността на продавача за евикция в случая, когато купувачът по своя воля купува вещта „на свой риск”. Рискът се състои в това, че купувачът знае за действителните права на трето лице върху вещта, която придобива, но се надява, че впоследствие те ще се погасят или в това, че в него съществува съмнение, че правата не принадлежат на продавача, но пренебрегва това съмнение или, с други думи, приема риска и възможността да не придобие права по сделката.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38

Решение № 15 от 22.04.2014 г. на ВКС, II т.о.
Нормата чл. 69 ал. 2 ЗЗД е приложима и в хипотезата, когато страните са обвързали изпълнението на задължението със сбъдването на отлагателно условие, за което не е уговорен конкретен срок, ако сбъдването на условието зависи и от самия длъжник.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 41

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Евентуално съединяване на вземания в заповедното производство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 46

Рубрика: Несъстоятелност

Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 52

Рубрика: Обществени поръчки. Публично – частно партньорство

Новото в уредбата на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 58

Рубрика: Конкуренция

Правила за предявяване на искове за обезщетение на вреди от нарушение на правото на конкуренция на страните членки и на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 69

Рубрика: Информация в плюс

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина