Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 08

Рубрика: Търговци

Дружеството с ограничена отговорност и търговската регистрация след Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело № 1/2020 г., ОСТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Правна същност и особености на консорциума, организиран като гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Димитър Атанасов

Рубрика: Търговски сделки

Договорни уговорки за отказ на кредитора да изпълни свои задължения към длъжника като квазиобезпечение по търговски и финансови сделки
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Становище по Тълкувателно дело № 1 от 2023 г. на Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд по някои въпроси на компетентността на арбитража
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Рубрика: Несъстоятелност

Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Обществени поръчки

Често задавани въпроси от страна на възложителите
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева

Информация в плюс

„Къде да застанат русалките“ – Робърт Фулгъм

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина