Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 07

Рубрика: Търговци

Действие на вписването на прокуриста в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р

Роля и функции на инвестиционния посредник в светлината на противодействието на изпирането на пари
авторски материал
Автор / източник: Андрей Михайлов

Рубрика: Търговски сделки

Относно качеството „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите и европейското право
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Въпросът за перемпцията в изпълнителното производство по отношение на солидарните длъжници
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

По някои въпроси на комисорната клауза в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Критичен преглед на проекта за Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите
авторски материал
Автор / източник: Серафим Стойновски

Рубрика: Обществени поръчки

Правилата за събиране, разглеждане и оценяване на оферти съгласно Постановление № 80 на Министерския съвет от 9 май 2022 г., след актуализирането им през месец май 2023 г.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова

Информация в плюс

Спасение по море – Дан Кларк

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина