Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 06

Рубрика: Търговци

Публичното предлагане на ценни книжа при действието на Регламент (ЕС) 2017/1129
авторски материал
Автор / източник: Ясен Николов

Рубрика: Търговски сделки

Хипотези при договор за кредит, предоставян под формата на овърдрафт
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева

Прекратяване на договора отчасти поради стопанска непоносимост
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Облигационни отношения

Някои проблеми на прекратяването на договор за прехвърляне на вземания
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Тосков

Нищожност на договора за цесия на бъдещи вземания според съдебната практика на българските съдилища
авторски материал
Автор / източник: Асен Стефанов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Критични бележки по промените в Гражданския процесуален кодекс и Закона за медиацията, с които се урежда задължителната медиация по висящи граждански дела
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р

Рубрика: Несъстоятелност

Съдебна практика на ВКС по чл. 646 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Конкуренция

Забраната за използване на идентични или близки домейн имена и външен вид на интернет страница
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров

Информация в плюс

Децата научават това, което са изпитали – Дороти Л. Нолт 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина