Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 04

Рубрика: Търговци

За правото на участие и правото на глас в общото събрание на акционерите и тяхната защита
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р

Въпросът за търговеца – юридическо лице и неимуществените вреди
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Съдебна практика на ВКС по чл. 29-31 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Запорът върху налични ценни книги в изпълнителното производство
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Отговорността за разноски и такси в изпълнителния процес
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров

Водене на заповедното производство в електронна форма
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова

Рубрика: Несъстоятелност

Допустимост и предпоставки за договорното прихващане и искове за оспорването му в производство по несъстоятелност по Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Цветан Крумов

Рубрика: Обществени поръчки

Основания и ред за изменение на договор, сключен по реда на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева

Информация в плюс

Горко на такъв народ! – Дж. Х. Джубран

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина