Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 03

Рубрика: Търговци

Значение и действие на вписването в книгата на акционерите
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Договорът за прехвърляне на дружествен дял и вписванията в ТРРЮЛНЦ
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Рубрика: Търговски сделки

Нови правила за цифровите пазари и цифровите услуги
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова, доц. д-р

Правни средства за заличаване на „лошата“ кредитна история в Централния кредитен регистър
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров

Рубрика: Облигационни отношения

За съотношението между чл. 34 и чл. 55, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и за имуществените последици от тях
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев

Съдебна практика на ВКС в материята на нищожните и унищожаемите договори
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Искът за отмяна на арбитражно решение по чл. 47 и следващите от Закона за международния търговски арбитраж
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р

Рубрика: Несъстоятелност

Въпроси на търговската несъстоятелност в светлината на актуалната практика на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова

Информация в плюс

Защо жените плачат

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина