Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2023 г., кн. 01

Рубрика: Търговци

Правото на участие на акционера на общото събрание на АД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Съдебна практика на ВКС в материята на неоснователното обогатяване (чл. 55 ЗЗД)
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Процесуални способи за защита на залогодателя при пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Емил Лукаев

Предимства на способите за извънсъдебно решаване на спорове
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова, доц. д-р

Рубрика: Несъстоятелност

Някои критични забележки по отношение на проекта за Закон за несъстоятелност на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Жаклин Комитова

Някои специфични въпроси относно възнаграждението на синдика
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска

Рубрика: Обществени поръчки

Пропуски на възложителите при прекратяване на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева

Рубрика: Конкуренция

Режимът за конфликт на интереси като способ за гарантиране на лоялната конкуренцията между стопанските субекти
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.


Информация в плюс

Притча за заека

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина