Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 11

Рубрика: Търговци

Въпроси за същността на правоотношението между управителя и дружеството с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 1

Конкуренцията на права при непарична вноска и прехвърляне на дружествен дял в ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р
стр. 2

Рубрика: Търговски сделки

Съдебна практика на ВКС в материята на договора за лизинг (чл. 342-343 от Търговския закон)
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 3

Рубрика: Облигационни отношения

Признаването на вземането от длъжника като основание за прекъсване на давността
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 4

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Действия на цесионера, конституиран като взискател в изпълнителното производство при липса на надлежно уведомяване на длъжника за цесията
авторски материал
Автор / източник: Владислав Дацов
стр. 5

Рубрика: Несъстоятелност

Публичната продан на вещи и права от масата на несъстоятелността – основен способ за осребряване на имуществото на длъжника
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 6

Рубрика: Обществени поръчки

Примери от работата на комисията, назначена от възложителя, по провеждането на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева
стр. 7

Рубрика: Конкуренция

Реклама и спонсорство, свързани с тютюневи изделия – забрани и ограничения
авторски материал
Автор / източник: Люба Маркова-Лозанова
стр. 8

Информация в плюс

Вълкът единак и вълчата глутница

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина