Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 10

Рубрика: Търговци

Въпроси на ликвидацията на търговски дружества в практиката на Върховния касационен съд
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Рубрика: Търговски сделки

Договор за търговска продажба с предварително плащане на цената
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Облигационни отношения

Нищожност на договор за покупко-продажба поради противоречие с добрите нрави
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов

Относно сроковете за предявяване на искове за недостатъци на продадената вещ по договор за търговска продажба
авторски материал
Автор / източник: Драгомир Стефанов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Определяне на договорни клаузи от съда – чл. 300 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Отваряне на наддавателните предложения и проверка на законосъобразността им
авторски материалл
Автор / източник: Димитър Иванов

Рубрика: Несъстоятелност

Надзорен орган при стабилизиране на предприятието на търговеца (длъжника)
авторски материал
Автор / източник: Тихомир Николов

Рубрика: Обществени поръчки

Практика на Съда на Европейския съюз относно тълкуването на Директива 2014/24/ЕС
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова

Информация в плюс

Доброто е заразително

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина