Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 08

Рубрика: Търговци

Проблеми, възникващи в правоотношенията между банки и потребители в светлината на повишената дигитална несигурност
авторски материал
Автор / източник: Калоян Георгиев

Въпроси на договора за прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Рубрика: Търговски сделки

Проблемът за правната същност на договора за наем на сейф в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов

Изисквания по отношение на класирането от онлайн платформите и търсачките
авторски материал
Автор / източник: Таня Йосифова, доц. д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Противопоставимост на възражението за съпричиняване при договорна отговорност при промяна на кредитора
авторски материал
Автор / източник: Мая Маркова-Русимова

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За правомощията и задълженията на съда при нищожна сделка съгласно Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Несъстоятелност

Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност – принципи, предпоставки и ред
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова

Рубрика: Обществени поръчки

Как неправилното попълване на обявлението води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедура
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Петкова

 

Информация в плюс

Екскурзията на твоя живот

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина