Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 07

Рубрика: Търговци

Последици при прекратяване на членството на съдружник в дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р

Рубрика: Търговски сделки

Исковете за обезщетение, за разваляне на договор или за намаляване на цената по договор с потребител по влязла в сила заповед за забрана прилагането на нелоялна търговска практика (чл. 68м, ал. 1 ЗЗП)
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Облигационни отношения

Отказ от поето задължение за даване на заем (чл. 241 ЗЗД)
авторски материал
Автор / източник: Владислав Дацов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Някои въпроси на връзката между процесуален пълномощник и свидетел в гражданския процес
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Рубрика: Несъстоятелност

Производство по стабилизация
авторски материал
Автор / източник: Огнян Герджиков, проф. д-р

Откриване на производство по несъстоятелност и положението на кредиторите, които са страни по заварени дела срещу длъжника
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска

Рубрика: Обществени поръчки

Техническите спецификации на публичните възложители по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова

Рубрика: Конкуренция

Новите правила срещу нелоялните търговски практики съгласно Закона за защита на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова


Информация в плюс

Какъв е съвършеният свят

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина