Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 06

Рубрика: Търговци

Относно правната фигура на квестора по Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов

Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев

Рубрика: Търговски сделки

Непреодолимата сила по чл. 306 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Съдебна практика на ВКС по въпроси, свързани с евикцията
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Медиацията в спорове, свързани с търговски марки
авторски материал
Автор / източник: Любка Василева-Карапанова

Рубрика: Несъстоятелност

Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за преструктуриране и несъстоятелност в българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова, доц. д-р

Рубрика: Обществени поръчки

Интересни казуси от работата на Комисията за защита на конкуренция по Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева

 

Информация в плюс

Меморандум на едно дете

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина