Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 04

Рубрика: Търговци

Относно неограничимостта на представителната власт на управителя на ООД при сделките с недвижими имоти в светлината на Директива (ЕС) 2017/1132, Търговския закон и релевантната съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Мирослава Христова

Рубрика: Търговски сделки

Съответствието на стоките и правата на потребителите според новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание, цифрови услуги и за продажба на стоки
авторски материал
Автор / източник: Огнян Варадинов

Предявяване за плащане на менителничния ефект – проблеми на теорията и съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Обезщетяване на пропусната полза (Lucrum cessans) при непозволено увреждане
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Неплатежоспособността на длъжника по сделката – същност и последици
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Съдебна практика на ВКС по чл. 121-127 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За правомощието на първоинстанционния съд да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото поради отказ от иск
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р

Рубрика: Несъстоятелност

За правото на кредитора на въззивна жалба срещу решението за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска

Рубрика: Обществени поръчки

Въпроси и отговори по обществени поръчки – Възможно ли е да има редовен ЕЕДОП без самият той да е подписан с квалифициран електронен подпис
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова

Въпроси и отговори по обществени поръчки – Нови обстоятелства, подлежащи на деклариране от членовете на оценителните комисии
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова

Информация в плюс

Изкуството да знаеш какво да пренебрегнеш

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина