Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 03

Рубрика: Търговци

Акционерите с акции без право на глас и решенията по чл. 221, т. 1-3 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев, д-р


Рубрика: Търговски сделки

Относно конверсията на нищожен договор за кредит в съглашение за заем
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев

Рубрика: Облигационни отношения

Непозволено увреждане или неоснователно обогатяване е претенцията на засегнатите лица при обявен за противоконституционен закон?
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Откога тече 6-месечният срок по чл. 147, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, когато главното задължение се изпълнява на части
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Частичният иск и погасяването по давност на непредявената част от вземането
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р

Персоналните ограничения при участието в публични продани по Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев

Рубрика: Несъстоятелност

Възобновяване на спряното производство по несъстоятелност – актуални практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова

Рубрика: Обществени поръчки

Съдебни решения на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановени в производства по реда на чл. 216 от Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова

Информация в плюс

За тайната на късмета и благополучието

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина