Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2022 г., кн. 02

Рубрика: Търговци

По някои въпроси на органното представителство на дружеството с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, проф. д-р

Рубрика: Търговски сделки

Краудфъндинг – нови моменти в правната му регулация в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р

Рубрика: Облигационни отношения

Предявяването на иск и възражение като основания за прекъсване на погасителната давност по чл. 116, б. „б“ от Закона за задълженията и договорите в практиката на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова

Съдебна практика на ВКС по чл. 92 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

За правомощията на съда след отмяна на разпределението в изпълнителния процес (чл. 463 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Румен Неков

Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Станимира Велева-Моллова

Рубрика: Несъстоятелност

Кредиторите – свързани лица с длъжник в производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска

Рубрика: Обществени поръчки

Предизвикателствата пред възложителя при разглеждане на писмени обосновки на участниците
авторски материал
Автор / източник: Цветелина Василева

 

Информация в плюс

Животът не се мери с броя вдишвания, които правим, а с моментите, които спират дъха ни

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина