Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2019 г., кн. 07

Рубрика: Търговци

Изисквания към съдържанието на търговската фирма
авторски материал
Автор / източник: Анна Николова
стр. 5

Рубрика: Търговски сделки

Търговскоправни способи за прехвърляне на вземане
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 19

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

За обхвата и ограниченията на запора на дружествен дял
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 27

Рубрика: Облигационни отношения

Противопоставимост на правата на трети добросъвестни лица при симулативни сделки (чл. 17, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 ЗЗД)
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 41

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Решение № 59 от 29.05.2019 г. на ВКС по т. д. № 1680/2018 г., II т. о., ТК
В производството по чл. 422 от Гражданския процесуален кодекс вземането ще се признае за съществуващо и подлежащо на изпълнение, на основание запис на заповед, ако е изискуемо към падежа на ценната книга, при условие че е предварително доказана обезпечителната функция на същото по отношение на конкретното задължение по каузалното правоотношение между издателя и поемателя. За тези обезпечени конкретни вземания, които не са изискуеми към датата на падежа на записа на заповед, не е налице подлежащо на изпълнение вземане и по ценната книга, тъй като в противен случай би се постигнало неоснователно предварително реализиране на обезпечителната функция на записа на заповед. Затова, ако не се спори относно обезпечителната функция на записа на заповед досежно изпълнението на конкретно по вид задължение, то ще следва да се установи изискуемостта на тава задължение към падежа на ефекта.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 49

Рубрика: Несъстоятелност

Справедливото удовлетворяване на кредиторите в светлината на последните изменения в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 52

Рубрика: Обществени поръчки

Отстраняването на участници поради несъответстващо ценово предложение
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 63

Рубрика: Защита на личните данни

Принципите за обработване на лични данни в преддоговорните отношения
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 75

Информация в плюс
стр. 86

ПРИЛОЖЕНИЕ
Проблеми на частичния иск и тяхното разрешаване с Тълкувателно решение № 3/2016 от 22.04.2019 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина