Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2019 г., кн. 04

Рубрика: Търговци

Подготовка, кворум и мнозинство за вземане на решение за преобразуване
авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 5

Рубрика: Търговски сделки

Цесията и потребителят – длъжник
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 18

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 34

Рубрика: Облигационни отношения

Решение № 180 от 08.02. 2019 г. на ВКС по т. д. № 705/2018 г., I т. о., ТК
Установяването на нищожност, поради неравноправност на договорни клаузи, като нарушаваща колективни интереси на потребителите, е основание различно от нищожност, твърдяна на някое от визираните в чл. 26 от Закона за задълженията и договорите основания, извън противоречието с добрите нрави, на което се основава предвидената в Закона за защита на потребителите нищожност. Допустимостта на осъдителен иск в защита на колективни интереси на потребителите, поради нищожност, различна от уредената в ЗЗП, предпоставяща и специфичната материалноправна легитимация на ищеца, не е предвидена в закона.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Административно- наказателна отговорност на арбитъра
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 47

Искът по чл. 424 от Гражданския процесуален кодекс в практиката на Върховния касационен съд
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 51

Рубрика: Несъстоятелност

Доверено лице. Същност на института
авторски материал
Автор / източник: Михаил Нацкин
стр. 60

Чия собственост e непродаденото имущество на търговското дружество след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване от търговския регистър?
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 72

Рубрика: Обществени поръчки

Изпълнението на критериите за подбор от кандидатите или участниците посредством обединения, с ресурси на трети лица и/или изпълнители
авторски материал
Автор / източник: Весела Андонова
стр. 81

ПРИЛОЖЕНИЕ:
За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев

Информация в плюс
стр. 94

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина