Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2018 г., кн. 09

Рубрика: Търговци

Модели на управление на командитното дружество
 авторски материал
Автор / източник: Момчил Иванов
стр. 5

Рубрика: Търговски сделки

Надплатени суми за лихви по договори за ипотечни кредити
 авторски материал
Автор / източник: Венелин Гачев
стр. 19

Правата на пътуващите със самолет
 авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 27

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
 авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 37

Решение № 56 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 1538/2017 г., I т. о., ТК
В хипотезата на отменителен иск по чл. 135 ЗЗД увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо длъжника. Така увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворението на кредитора, в т. ч. извършено опрощаване на дълг, обезпечаване на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и пр.  съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48

Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за вреди, причинени на подалия сигнал срещу корупция и конфликт на интереси
 авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 52

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

По въпроса за допустимостта на отрицателен установителен иск за погасени по давност парични вземания
 авторски материал
Автор / източник: Мария Лекова
стр. 63

Рубрика: Несъстоятелност

Търговското качество на субектите като предпоставка за откриване на производство по несъстоятелност и стабилизация
 авторски материал
Автор / източник: Тихомир Николов
стр. 75

Решение № 265 от 01.08.2018 г. на ВКС по т. д. № 2553/2017 г., II т. о., ТК
Разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от Търговския закон не е приложима при наличие на предпоставките по чл. 632, ал. 4 ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелност. 
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 82

Рубрика: Обществени поръчки

Как да постъпи комисията в процедура по Закона за обществените поръчки при подаден ЕЕДОП само на хартиен носител
 авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 86

Информация в плюс
стр. 90

Момчето и ябълковото дърво
стр. 91

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина