Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2018 г., кн. 05

Рубрика: Търговци

Още за Новата уредба на платежните услуги и платежните системи
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, проф. д-р
стр. 5

Новото в правния режим на юридическите лица с нестопанска цел – 2
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 19

Рубрика: Търговски сделки

Решение № 240 от 29.03.2018 г. по т. д. № 1102/2017 г., ТК на ВКС, I т. о.
Физическо лице – съдлъжник по договор за банков кредит или обезпечаващо кредит, по който кредитополучателят е търговец, може да има качество на потребител по Закона за защита на потребителя и да се позовава на неравноправност на клаузи в договора за кредит, ако действа за цели извън рамките на неговата търговска или професионална дейност. Съдът извършва конкретна преценка, съобразно обстоятелствата и доказателствата по делото, с оглед установяване качеството „потребител“.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26

Рубрика: Облигационни отношения

Отговорност за причинени вреди при нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лични данни и свободното им движение
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 29

Едно мнение по поставените въпроси в тълкувателно дело № 3 от 2017 г. на ОСГТК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Златка Сукарева, проф. д-р
стр. 38

Въпроси, повдигани в съдебната практика по отношение на чл. 40 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 53

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително производство

Съразмерността в принудителното изпълнение съгласно чл. 442а от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Деян Драгиев
стр. 61

Рубрика: Несъстоятелност

Несъстоятелност на физически лица – 2
авторски материал
Автор / източник: Николай Островски
стр. 69

Рубрика: Обществени поръчки

Основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова
стр. 80

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина