Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2018 г., кн. 02

Рубрика: Търговски сделки

Формална доказателствена сила на електронния документ
авторски материал
Автор / източник: Ирина Цакова
стр. 5

Рубрика: Облигационни отношения

По някои въпроси на отговорността за вреди при недействителност на сделките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кънев
стр. 20

Кой може да бъде управител на чужда работа без възлагане според българското облигационно право?
авторски материал
Автор / източник: Светослав Иванов
стр. 33

Решение № 149 от 30.11.2017 г. по т. д. № 268/2017 г. на ВКС, I т. о., ТК
Съдът е длъжен да изясни действителната воля на страните към момента на сключване на договора, поради което заявената от страните в производството интерпретация на съдържанието на договора не е задължителна за него. При несъгласие на страните с извършеното от първоинстанционния съд тълкуване на неясните клаузи от договора и изразени във въззивната жалба оплаквания за нарушаване на критериите на чл. 20 ЗЗД, въззивният съд следва да обсъди тези оплаквания, като извърши на свой ред тълкуване на тези клаузи. При това той също може да стигне до самостоятелни изводи за тяхното съдържание, различни от тези на страните.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 45

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Измененията на ГПК в заповедното производство
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 48

Изпълнение върху заложено търговско предприятие чрез частен съдебен изпълнител
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 58

Рубрика: Несъстоятелност

Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 69

Рубрика: Обществени поръчки

Обществените поръчки и противодействието на корупцията.
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 77

Легалните дефиниции в българското законодателство
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 87

Рубрика: Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ
Право на задържане и възражение за неизпълнен договор
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, проф. д-р

 

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина