Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и облигационно право“, 2016 г., кн. 05

Рубрика: Търговци

Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Балабанова
стр. 5

Характер на иска на взискателя за прекратяване на ООД
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 16

Рубрика: Търговски и граждански обезпечения

Допустимост на обезпечителната мярка запор на вземане по банкова гаранция
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 26

Рубрика: Облигационни отношения

Нови моменти при предявяване на пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност“
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 37

Решение № 171 от 01.12.2015 г. по т. д. № 3028/2014 г. на ВКС, I т. о.
Действията по поемане на менителнични задължения, извършени от представител без представителна власт, не обвързват мнимо представлявания. Потвърждаването по реда на чл. 301 от Търговския закон чрез непротивопоставяне на действия по сключване на каузалната сделка без представителна власт не може да се счита разпростряно и по отношение на обезпечаващото я менителнично задължение.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 43

Решение № 161 от 03.02. 2016 г. по т. д. № 1934/2014 г. на ВКС, I т. о.
Частичното плащане от длъжника по издадена от кредитора фактура самò по себе си не е равнозначно на признание на вземането.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 47

Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Право на едностранна корекция от крайните снабдители на сметките на крайните клиенти за доставена електрическа енергия (при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия)
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 51

Рубрика: Несъстоятелност

За приложимостта на отменителния иск по чл. 647, ал. 1, т. 6 от Търговския закон по отношение на договор за особен залог, обезпечаващ собствен дълг
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Димитров
стр. 65

Рубрика: Обществени поръчки

Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и чрез покана до определени лица
авторски материал
Автор / източник: Елена Димова, Александър Александров
стр. 74

Проследяване действията на възложителя и участниците в процедура за обществена поръчка от независим наблюдател
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 86

Рубрика: Информация в плюс

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина