Търсене
Close this search box.

Дайджест „Търговско и конкурентно право“, 2012 г., кн. 11

Рубрика: Търговци

Липсата на кворум като липса на решение
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 5

Относно наследяването на дружествения дял в ООД
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 16

Рубрика: Сделки

Проблеми на залога на акции на приносител
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 26

Решение № 28 от 05.04.2012 г. на ВКС, Г. К., III г. о.
При договор за банков кредит е налице неделимо плащане и договореното връщане на заема на погасителни вноски не превръща договора в такъв за периодични платежи, а представлява частични плащания по договора. Приложим е общият петгодишен давностен срок по чл. 110 ЗЗД.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 35

Решение № 98 от 25.06.2012 г. на ВКС, II т.о.
Протоколът за ПТП, съставен само по данни на водача на увреденото МПС, не се ползва с обвързваща доказателствена сила относно истинността на направените пред съставителя изявления на водача. При липса на други надлежни доказателства, подкрепящи истинността на вписаните в протокола за ПТП обстоятелства относно механизма на произшествието, не би могло съдът да приеме за установена причинно-следствената връзка между претендираните вреди (обезщетени от застрахователя по застраховка „Каско”) и твърдяното произшествие.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 37

Рубрика: Спорове

Доказва ли се обезпечителната нужда при искане за допускане на запор на вземане между търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 43

Рубрика: Несъстоятелност

По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 50

Рубрика: Обществени поръчки

Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 58

Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка или удължаване на срока
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 64

Рубрика: Конкуренция

Обвързващата сила на решенията на органите по конкуренция – Фактор за ефективно частно правоприлагане в областта на правото на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Ралица Кьосева
стр. 68

Информация в плюс

Приложение:
Услугите от общ икономически интерес в конкурентното право
авторски материал
Автор / източник: Георги Сулев

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина