Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2010 г., кн. 11

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи
 

Невписаната искова молба подлежи на връщане от съда като нередовна
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Ограничения в съдържанието на правото на строеж
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 11

Решение № 574 от 19.04.2010 г. на ВКС, I г.о.
Правилото “приложение на плана” е свързано с изплатените регулационни сметки за придаваеми места, при което при последващ план парцелните граници запазват своето действие като имотни граници. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии
 

Актуални промени в Закона за държавната собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 25

Режим на водните обекти – Общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 27

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори
 

Нови моменти при договора за замяна
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова
стр. 32

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения
 

За датата на саморъчното завещание
авторски материал
Автор / източник: Симеон Тасев
стр. 39

История на разпоредбата на чл. 24 от Семейния кодекс
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 45

Наследниците и техните дялове се определят изрично от закона
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 51

Решение № 764 от 28.10.2010 г. на ВКС, I г.о.
По наследства, открити след 16 октомври 1944 г., до влизането на действащия Закон за наследството (29.04.1949 г.), наследственият дял на низходящите и съпругата се определя съгласно разпоредбите на новия ЗН. Това разрешение се прилага и за преживелия съпруг. Когато преживялата съпруга наследява заедно с еднокръвни, едноутробни и родни братя и сестри, частта, която те получават по правилото на чл. 9, ал. 2 ЗН, се разпределя по правилото на чл. 8, ал. 3 ЗН, като непълнокръвните и едноутробните братя и сестри получават половината от дела на родните братя и сестри. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 54

Рубрика: Нотариални действия
 

Проблеми на съдържанието на нотариалния акт
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 59

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти
 

Констатиране на незаконното строителство
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 66

Рубрика: Авторско право
 

Възможности за законно използване на чужди произведения във вид, различен от оригиналния
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 73

Рубрика: Индустриална собственост
 

Практически аспекти на индустриалната собственост при стартиращ малък и среден бизнес и проекти за финансиране
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 78

Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ
Владение въз основа на предварителен договор
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина