Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2014 г., кн. 07

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Твърдението за договорно придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 5

Решение № 280/13 от 18.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
За разлика от общите части по естеството си, тези по предназначение може да не бъдат общи на всички етажни собственици, ако такова предназначение не им е било дадено или ако то би се отменило. Тъй като за учредяването на етажна собственост не е необходим специален акт, от значение е моментът, в който съответното предназначение е било придадено. Когато това е станало преди отделните самостоятелни обекти да са разпределени в изключителна собственост между различни съсобственици, т.е. преди възникването на етажната собственост, меродавно за приобретателите на тези обекти е предназначението, което е било придадено по волята на едноличния собственик на сградата. От значение за определяне статута на тавана като самостоятелен обект на правото на собственост или като обща част по смисъла на чл. 38 ЗС е предназначението, което е имал към момента на възникване на етажната собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Промените в режима за предоставяне на концесии по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 21

Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Някои от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 29

Практика по приложението на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ при изземване със заповед на кмета на общината на земеделски имоти от лица, които ги ползват без правно основание
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 33

Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице
авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц.
стр. 44

Рубрика: Нотариални действия

Нови документи, изисквани при сделки със земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 51

Доживотното запазване на правото на ползване се вписва в нотариалния акт
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 55

Решение № 316/13 от 23.01.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
Когато нотариалният акт за покупко-продажба на недвижим имот е прогласен за нищожен по съдебен ред поради неспазване на форма, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 576 и 579 ГПК, но е бил оформен пред нотариуса с положен отпечатък на десния палец от страна на продавача, без последният да е бил в невъзможност да се подписва по смисъла на закона, се конвертира в предварителен договор по смисъла на чл. 19 ЗЗД.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58

Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Актуални въпроси във връзка с правото на държавата и общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 64

Рубрика: Авторско право

План за действие в десет стъпки на Европейската комисия за прилагане на правата на интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 72

Рубрика: Индустриална собственост

Хармонизиране на практиките в ЕС във връзка с обхвата на закрила на черно-белите марки
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 76

Важно за Вас

Приложение
Наддавателните предложения по чл. 489 от Гражданския процесуален кодекс в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, Румен Неков

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина