Търсене
Close this search box.

Дайджест „Собственост и право“, 2023 г., кн. 10

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Допустимо ли е изменение на отрицателен установителен иск в осъдителен?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 5

Договори за възмездно ползване на паркоместа: наем или влог?
авторски материал
Автор / източник: Деян Петров
стр. 14

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Съдебна практика на ВКС в материята на държавната и общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 28

Рубрика: Съсобственост, делба

Преодоляване на последиците от обезсилване на съдебното решение за допускане на изкупуване на идеална част от съсобствен недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Тони Димитров, Иван Георгиев
стр. 38

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Разграничение между исковете за оспорване на произход от оспорването на вписани неистинни обстоятелства в акта за раждане
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев, д-р
стр. 45

Определяне на наследниците и квотите им по смисъла на чл. 8, ал. 4 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 59

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Изготвяне на технически паспорти на съществуващите сгради – задължително условие за кандидатстване по процедурите за подкрепа на енергийното обновяване на сградите
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 66

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложно поле на забраната за reformatio in pejus при ограниченото въззивно обжалване на съдебните решения
авторски материал
Автор / източник: Красимир Влахов

 

Важно за Вас
стр. 79

Бъди светлина!
стр. 78

„Ако съдбата Ви затвори всички врати“
стр. 79

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина