Дайджест „Собственост и право“, 2023 г., кн. 08

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отпадане на наказуемостта на деянието и влиянието върху отмяната на дарението в случаите на чл. 227, ал. 1, б. „а“ и „б“ ЗЗД
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 5

Формата на договорите за прехвърляне на недвижим имот включва ли разрешението на съда за прехвърляне на имота, собственост на дете чужденец?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 14

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Съдебни способи за защита правото на общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 20

Рубрика: Земеделски земи

За придобиването на вещни права върху земите с начин на трайно ползване „пасища, мери“ – публична общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 33

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Съпружеска имуществена общност върху вещно право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Владислав Дацов
стр. 43

Дялове при наследствена трансмисия
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 54

Съдебна практика на ВКС по чл. 42 от Закона за наследството
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 62

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Особености на производството за изменение на действащ подробен устройствен план по реда на чл. 135а ЗУТ (нов – ДВ, бр. 16 от 2021 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 71

Важно за Вас
стр. 85

Бъди светлина!
стр. 86

„Къде да застанат русалките“ – Робърт Фулгъм
стр. 87

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина