Дайджест „Собственост и право“, 2023 г., кн. 07

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Някои разсъждения за възстановяване на деленето на собствеността на публична и частна
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова – Чалъкова
стр. 5

Общ преглед на предложените промени в Закона за управление на етажната собственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 19

В кои случаи избени помещения в сграда в режим на етажна собственост могат да се придобият от собственик на самостоятелен обект в сградата?
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 29

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Срокът за релевиране на нищожност в производство по обжалване по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 33

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

За действието на избора на законовия режим на разделност
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 41

Признаването на браковете съгласно българското международно частно право
авторски материал
Автор / източник: Сергей Калинков
стр. 54

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно отговорността за издадено невярно удостоверение за наличие или липса на тежести по чл. 569, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 62

Рубрика: Устройство на територията и строителството

В какви случаи се издава удостоверение за търпимост на строежите
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 69

Важно за Вас
стр. 77

Бъди светлина!
стр. 78

Спасение по море – Дан Кларк
стр. 79

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина