Дайджест „Собственост и право“, 2023 г., кн. 05

Рубрика: Граждански процес

Критичен преглед на промените в ГПК относно задължителната медиация
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 5

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Съдебна практика на ВКС по чл. 68 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 16

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Новата Наредба за провеждане на конкурси и търгове по Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24

Рубрика: Земеделски земи

За актуализацията на арендното плащане
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 32

Рубрика: Съсобственост. Делба

Кога е възможно и удобно съдебната делба на земеделски земи да бъде извършена по реда на чл. 353 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 35

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Съпружеска имуществена общност върху вещни права под разрешителен режим
авторски материал
Автор / източник: Владислав Дацов
стр. 39

Оценяем ли е искът за възстановяване на запазена част от наследството?
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 48

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Индексация на цените на договорите за обществена поръчка за строителство и произтичащите правни последици
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 54

Рубрика: Авторско право

Изкуственият интелект – новият автор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 69

Важно за Вас
стр. 82

Бъди светлина!
стр. 84

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина