Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 12

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Ниската продажна цена като основание за недействителност на сделки с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 5

Съдебна практика на ВКС в материята на негаторния иск
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 16

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изземване на имот – общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 28

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Придобиване на вещни права чрез оземляване
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 33

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Развод по взаимно съгласие пред нотариус
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 51

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Вид на презумпцията за последователност при едновременна смърт на две или повече лица
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 60

Основания за отмяна на даренията, направени във връзка или по време на брака
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 73

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Построяване на гараж на границата на съседен урегулиран имот
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 84

 

Важно за Вас
стр. 94

За подаръците, които остават във вечността
стр. 95

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина