Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 11

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Въпроси на приложението на чл. 190 от Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Анастас Пунев
стр. 5

Равeнството пред закона като елемент от режима на конституционно установената защита на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 13

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Контрол върху актове на концедента и негови помощни органи след сключването на концесионен договор
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 26

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности на гражданите изтича на 28 ноември 2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 34

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Особени случаи на съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 40

Отказът от наследство и възбраната
авторски материал
Автор / източник: Цветанка Маркова
стр. 49

Искове по Семейния кодекс, свързани с лично или общо имущество на съпрузите
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 57

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 65

Рубрика: Авторско право

Решението на Съда на ЕС С-147/19 по казуса Атресмедия срещу АГЕДИ и АИЕ и значението му за музикалната индустрия
авторски материал
Автор / източник: Велизар Соколов, Момчил Младенов
стр. 75

 

Важно за Вас
стр. 90

Вълкът единак и вълчата глутница
стр. 91

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина