Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 10

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Възвръщане по съдебен ред на владение върху идеална част от съсобствен недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Разпореждане и управление на държавна и общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 13

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За делбата на отдаден под аренда земеделски имот
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 27

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Предоставяне на справки с отдалечен достъп от Единния портал за заявяване на електронни административни услуги и стабилността на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 30

Рубрика: Съсобственост, делба

Вписване на волеизявление на починало лице – два казуса от съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Васил Петров
стр. 36

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Делба на дарение
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 41

Процесуален ред за разглеждане на исковете за издръжка
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 51

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Отговорност на общината при предварително изпълнение на отменена впоследствие от съда незаконосъобразна заповед за премахване на преместваем обект
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 63

Рубрика: Индустриална собственост

Патентоспособност на софтуерните изобретения
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 73

 

Важно за Вас
стр. 86

Доброто е заразително
стр. 87

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина