Дайджест „Собственост и право“, 2022 г., кн. 09

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Построяване на сграда върху няколко съседни имота
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 5

Придобиване на имот от търговец
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 20

Съдебна практика на ВКС по вещното право на ползване
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 28

Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Защита на мажоритарните съсобственици срещу договор за аренда в земеделието, сключен от миноритарния съсобственик
авторски материал
Автор / източник: Владислав Дацов
стр. 36

Рубрика: Съсобственост, делба

Делба на разнородни имоти с участието на трето лице
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 47

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Предоставяне на семейното жилище за ползване на единия от съпрузите след прекратяване на брака – 2
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 51

Оспорване на произхода на детето от бащата от трети лица
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 69

За фактическия състав на припознаването
авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц. д-р
стр. 83

Рубрика: Устройство на територията и строителство

Някои въпроси във връзка с гаранционната отговорност на строителя по чл. 160 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Таня Ибрямова
стр. 89

Важно за Вас
стр. 78

Ех, ако можех да бъда…
стр. 79

 

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина